Sắp xếp theo

Hải Sản Giá Rẻ - Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
220,000 đ / 1Kg
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
290,000 đ / 1Kg
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
175,000 đ / Khay 250g
119,000 đ / Túi 1Kg
90,000 đ / 1kg
90,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
300,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)