Sắp xếp theo

Hải Sản Giá Rẻ - Bán Chạy

280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
290,000 đ / 1Kg
150,000 đ / 1 Kg
175,000 đ / Khay 250g
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
140,000 đ / Túi 20 con
190,000 đ / Túi 30 con
290,000 đ / Túi 50 con
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
350,000 đ / 1kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
290,000 đ / 1Kg