Sắp xếp theo

Hải Sản Giá Rẻ - Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
175,000 đ / Khay 250g
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
210,000 đ / 1Kg
145,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
350,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Có 2 lựa chọn
125,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg