Sắp xếp theo

HẢI SẢN NGON DƯỚI 300K

Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
89,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
99,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
112,500 đ / 250g
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
119,000 đ / Túi 1Kg
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
sống
275,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
190,000 đ / Túi 30 con
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
207,000 đ / 300g
220,000 đ / 1Kg
190,000 đ / 1Kg 220,000 đ -14%
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / Túi 50 con
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)